#7

Caravan

#7 U središtu ništavila

Oblak misterije i nesigurnosti koji se nadvio nad stanovnike Nest Pointa čini
njihovo putovanje nepodnošljivim i zato članovi „Komiteta“, predvođeni Džejkom
Breslerom, jednoglasno odlučuju da je došao trenutak da se pokuša bekstvo iz
karavana. Plan predviđa formiranje dobrovoljačkih grupa koje će pokušati da
umakne nadzoru vojnih vlasti i saznaju šta se dešava u „spoljašnjem svetu“,
izvan područja izolovanosti u kojem su prinuđeni da žive. Trenutak za akciju je
veoma povoljan : konvoj se zaustavlja na dvadeset četiri sata a mesto na kojem
će provesti pauzu je okruženo širokim i gustim šumama u kojima bi dobrovoljci
trebalo da zametnu tragove bez ikakvih problema. Formirane su dve grupe : u
jednoj se nalaze Oven Grej i Džon Metjus, u drugoj Vanesa Fišer i Al
Prendergast… ali pomenuti „istraživači“ ne znaju da je tu šumu odabrao i stari
Indijanac Adahi Staret. Adahi, izmučen bolestima i uveren da u toj situaciji
predstavlja samo teret za svoju porodicu, odlučuje da postupi shodno drevnim
običajima svog plemena i prepusti se smrti u senci nekog stoletnog drveta…

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

Primećeno je da koristite Internet Explorer 6, koji nije podržan.

Internet Explorer 6 je zastareo pretraživač i trebalo bi da razmislite o nekoj alternativi, ponajviše zbog vaše bezbednosti. Ukoliko baš želite, možete da posetite ovaj sajt i ovim pretraživačem, ali ne garantujemo funkcionalnost.

Ukoliko želite da i dalje koristite Internet Explorer, dostupna vam je verzija Internet Explorer 8.

Alternative:

Zatvori